Referenser industri

GKN Aerospace

Luftbehandling, processventilation med värmeåtervinning och processavlopp till penetrantanläggning på GKNs site i Trollhättan

 

 

 

Vi har dom senaste 25 åren projekterat och samordnat installationer på GKN Aerospace Trollhättan inom en rad områden. Förutom allmän luftbehandling, VS och kylsystem har vi haft uppdrag inom ytbehandling, motortvätt, skärande bearbetning, gradning, lasersvetsning, laboratorium, mätrum mmVänersborgs kommun

Luftbehandling och värme till avloppsreningsverk i Vänersborg

Parker Hannifin

Luftbehandling, processventilation med skärvätskerening och återvinning, ombyggnad värmesystem och styr- & regler på Parker Hannifin i Trollhättan.

 

Vi fick i uppdrag av Parker Hannifin att utreda och föreslå åtgärder för att förbättra inomhusmiljön och att minska energiförbrukningen.
Våra åtgärdsförslag genomfördes och resulterade i en avsevärt renare verkstad och att behovet av köpt fastighetsenergi minskade med 80 %.
Dessutom minskade underhållskostnaderna markant.


Essunga kommun

Luftbehandling och värmepumpsystem till avloppsreningsverk i Nossebro

Tretec Konsult - VVS-konsult Luftbehandling - Rör - Energi Tretec Konsult AB är er samarbetspartner inom luftbehandling, värme, kyla, VA, energi och processventilation.