loading...

Tretec Konsult AB- VVS-konsult inom
Luftbehandling - Rör - Energi

Verksamhet

Vi utför utredningsarbete, projektering, beskrivningar, kostnadsbedömning, energiberäkning, kontroll och besiktning samt inreglering och driftsättning.
Vi har erfarenhet från dom flesta typer av uppdrag. Skolor, vårdinrättningar, kommersiella fastigheter, kyrkor, bostäder, vatten-och avloppsverk med mera.
På industrisidan har vi erfarenhet av bland annat skärande bearbetning, svetsning och ytbehandling.

Geografisk hemvist

Vi har varit etablerade i Trollhättan sedan 1983 och vårt normala arbetsområde sträcker sig från Göteborg och Borås i söder, Bohuslän-Dal i väst och norr och vidare österut i Skaraborg.

Kontakta oss

tfn: 0705-24 44 90

e-post: n.n@treteckonsult.se

besöksadress: Nysätersv. 38, 461 54 Trollhättan

Tretec Konsult - VVS-konsult Luftbehandling - Rör - Energi Tretec Konsult AB är er samarbetspartner inom luftbehandling, värme, kyla, VA, energi och processventilation.