Referenser allmänna system

Innovatumområdet Trollhättan

Utredningar, projektering, rambeskrivningar mm avseende fjärrvärme, luftbehandling, värme, vatten och avloppssystem till såväl området som helhet som till enskilda företag och hyresgäster.

 

 

 


Grästorps kommun

Energiutredning Lunneviskolan i enlighet med Beställargruppen Lokalers system, BELOK Totalverktyg

Quality Hotel

Om- och tillbyggnad luftbehandling och VS till gym, matsal, kök, hotelrum och kontor, Quality Hotel i Vänersborg.

Utbildningslokaler

Utredningar, projektering, rambeskrivningar mm avseende luftbehandling, styr- och regler, värme och VA till bl.a lyrfågel- sylte- skofteby- och karlstorpsskolan i Trollhättan.

 

 

 


Vänersborgs kyrkoförvaltning


Luftbehandlings- och värmepumpsinstallationer i Blåsut kyrka, Vänersborg


Maria Alberts

Luftbehandling och komfortkyla i samband med ombyggnad till vårdlokaler, Maria Alberts i Trollhättan

Tretec Konsult - VVS-konsult Luftbehandling - Rör - Energi Tretec Konsult AB är er samarbetspartner inom luftbehandling, värme, kyla, VA, energi och processventilation.